You are here: Home / LibreOffice / Nederlands / Welkom bij ODFAuthors!

Welkom bij ODFAuthors!

Hier wordt de documentatie voor LibreOffice ontwikkeld. Wenst u documentatie te lezen, dan kunt u onze gepubliceerde hoofdstukken hier downloaden in PDF formaat.

Hoe kunt u helpen bij ODFAuthors

Wij zijn een groep vrijwilligers van schrijvers, redacteurs, correctoren en vertalers die documentatie maken voor LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress en Base. Wenst u ons te helpen, dan heeft u een account nodig om aan te loggen op deze website en dient u auteursrechten aan te vragen (zie Beginnen met ODFAuthors onderaan)

We werken aan de Handleiding voor LibreOffice 4.2, 5.1 en 5.2

We werken aan een takenlijst, zodat eenieder weet wat een ander doet en vermijden we dubbel werk

We hebben nood aan mensen die teksten herzien, indexeren, bewerken en nalezen!

We hebben steeds vrijwilligers nodig en iedereen is van harte welkom, ongeacht uw ervaring. We helpen graag u hoe u teksten kunt herzien, maar ook hoe andere taken best  opgenomen worden zoals indexeren of nalezen. Een handboekje nadert de voltooiing. U kunt voordeel halen uit dit project om praktische ervaring op te doen in de uitgeverswereld.

Zelfs al bent u weinig bekend met LibreOffice en hebt u geen ervaring met schrijven of vertalen, kunt u ons toch helpen bij het herzien en indexeren of het maken van schermafbeeldingen alvorens de documenten te publiceren.

 

Beginnen met ODFAuthors

Lees de volgende documenten:

  • Introductie tot ODFAuthors 
  • Produceren en vertalen van LibO gebruikersgidsen 
  • Stijlgids (pdf)

Boeken te koop

De volgende boeken zijn te koop in gedrukte vorm bij Friends of OpenDocument's store at Lulu.com:

 

Getting Started with LibreOffice Getting Started with LibreOffice 3.3 - December 2010


Legal Disclaimers and Limitations | Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License v2.0.

"LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.